Kontrola vstupu


Vážení uživatelé letiště Letňany,

dlouho avizovaná výměna identifikačních průkazů proběhne v období od 1. února do 30. Dubna 2019 včetně. Po uvedeném datu přestanou být platné dosavadní ID karty (trvalého oprávnění), kterými jste držiteli. Rovněž přestanou platit i dosavadní karty VISITOR. V následujících bodech se dozvíte, jak správně postupovat v případě žádosti o vydání nové ID karty (trvalého oprávnění).

Výměna ID karet se týká všech držitelů ID karet.


REGISTRACE (VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE)

Abyste se po letišti mohli pohybovat jako doposud, žádáme Vás, abyste si vyřídili novou registraci pro získání ID karty (trvalého oprávnění), která je výhradně elektronickou formou.

Úspěšné vyplnění registračního formuláře se vám v levém horním rohu zobrazí text Registrace uložena.

Po schválení registrace pracovníkem letiště Vám přijde potvrzovací email.

V případě, že se Vám nepodaří úspěšně vyplnit formulář, obraťte se na nás prostřednictvím emailu skoleni@letnany-airport.cz Fotografie nahrávejte pouze pasového formátu, jiné formáty nebudou akceptovány. Brýle na fotografii jsou přípustné pouze u osob, které tuto skutečnost mají zapsanou v řidičském průkazu pro výkon řízení. Čepice, šály ani jiné pokrývky hlavy nejsou akceptovány, stejně jako mnohobarevné pozadí nebo fotografie pořízené jako autoportrét (selfie). Taktéž není možné pořízení fotografie prostřednictvím zaměstnanců společnosti Letiště Praha Letňany, s.r.o. Fotografie při nahrávání do registračního formuláře je možné ořezat a také změnit rozlišení. V případě, že potřebujete pomoci s nahráváním nebo skenováním fotografie pasového formátu prostřednictvím pracovníka společnosti Letiště Praha Letňany, bude tento úkon zpoplatněn částkou ve výši 50 Kč vč. DPH.

Výběr rozsahu vstupu (zón) pohybu po letišti volte v případě, kdy nevíte, která zóna znamená jaký rozsah, možnost A+B+C.

Důvod pro vstup uveďte pokud možno co nejvíce stručný. Například INSTRUKTOR nebo PILOT, případně ZAMĚSTNANEC atd.

Vyplněním formuláře a jeho odeslání považujeme za závaznou objednávku pro vydání nové ID karty (trvalého oprávnění) a přihlášky na test zaměřeného na ověření znalostí z Letištního řádu, výňatku Bezpečnostního programu provozovatele letiště LKLT a VFR příručky (LKLT).

Odkaz pro vyplnění elektronického formuláře je ZDE.


TEST (BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ)

Po vyplnění registračního formuláře a schválení žádosti pracovníkem Letiště Praha Letňany, s.r.o. obdržíte email s dalšími instrukcemi, především jak se přihlásit na test který bude každý žadatel absolvovat v Terminálu 1 letiště Praha Letňany ve vybraném termínu. Studijní materiály jsou ZDE, školení neprobíhá na letišti Letňany a každý uživatel si materiály musí projít a nastudovat sám. Výsledný test obsahuje 20 otázek a je potřeba zodpovědět pro absolvování testu minimálně 16 otázek správně. Test je vyhodnocen ihned po vyplnění testu zájemcem o ID kartu (trvalé oprávnění). Absolvování testu nezabere více než 10-15 minut, přičemž 20 minut je limit pro jeho absolvování. V případě, že se Vám nepodaří úspěšně absolvovat test, máte jeden náhradní pokus v ceně. Pokud se Vám ani na tento pokus nepodaří absolvovat test, musíte absolvovat jiný termín konání testu.


VYDÁNÍ KARTY

Nová ID karta (trvalé oprávnění) Vám bude vydána pouze za podmínky předložení a vrácení původní ID karty a úspěšného absolvování testu v terminálu 1 letiště Letňany. Původní kartu odevzdáte na Recepci v Terminálu 1 před konáním testu. Nové karty jsou vyráběny přímo na Recepci v Terminálu 1 a kartu obdržíte ihned po úspěšném absolvování testu. Pokud se Vám nepodaří absolvovat test ani na druhý pokus, původní kartu Vám vrátíme, avšak její platnost bude ukončena 30. Dubna a do tohoto termínu musíte kartu odevzdat zpět na Recepci v Terminálu 1, pokud si mezitím úspěšně neabsolvujete test znovu.


REGISTRACE TERMÍNU TESTU

Po schválení registrace pracovníkem Letiště Praha Letňany, s.r.o, budete vyzváni prostřednictvím emailu na registraci termínu testu. V emailu bude přiložen odkaz na kalendář s volnými termíny testu. Mimo tyto termíny je možné absolvovat test po předchozí telefonické domluvě. V případě, že Vám po dvou letech skončila platnost testu, využijte opětovně tento kalendář s volnými termíny testu a nebo si domluvte termín telefonicky. Kalendář s volnými termíny testu naleznete ZDE.


NÁVŠTĚVNICKÉ KARTY

Žádost o nové karty GUEST (dříve VISITOR) je možné pouze v případě odpovědných osob za leteckou společnost. Odpovědnou osobou je například jednatel letecké společnosti nebo osoba, která je jednatelem zplnomocněna na základě písemné plné moci. (Nemusí být úředně ověřena). Tyto žádosti posílejte na email skoleni@letnany-airport.cz s počtem karet, které žádáte vydat. Návštěvnická karta je určena pouze pro osoby v doprovodu držitele platné ID karty (trvalého oprávnění). Není možné používat kartu GUEST pro vstup na letiště a pohyb po letiště bez doprovodu držitele platné ID karty (trvalého oprávnění). V opačném případě se jedná o porušení pravidel Bezpečnostního programu a Letištního řádu LKLT. Karty GUEST budou zdarma vyměněny uživatelům, kteří vrátí karty VISITOR. Cena za vydání nové karty bude účtována podle platného ceníku, tj. 200 Kč.


ODPOVĚDNOST DRŽITELE KARTY

Za držitele ID karty (trvalého oprávnění) odpovídá letecká společnost u které uživatel na letišti působí a se kterou má společnost Letiště Praha Letňany, s.r.o. uzavřený smluvní vztah. Pokud je uživatel majitelem letadla nebo nepůsobí u žádné letecké společnosti, může s ním být uzavřena tzv. smlouva o užívání ID karty, přičemž držitel ID karty je plně odpovědný sám za sebe. Žadatel, který žádá o vydání ID karty (trvalého oprávnění) pro působení u letecké společnosti (pilot, zaměstnanec, nájemce letadel, instruktor apod.) musí takovou žádost doložit souhlasem odpovědné osoby letecké společnosti, že za tuto osobu ručí. Tento souhlas nebo potvrzení může odpovědná osoba odeslat emailem na adresu skoleni@letnany-airport.cz.


ZTRÁTA PŮVODNÍ ID KARTY

 Pokud jste kartu ztratili, bude Vám účtován poplatek za ztracenou kartu a vydání nové ID karty ve výši 500 Kč vč. DPH


ZTRÁTA NOVĚ VYDANÉ ID KARTY

Byla Vám vydána již nová ID karta, kterou jste ztratil? Nové školení absolvovat nemusíte, avšak je Vaší povinností nám tuto skutečnost co nejdříve oznámit a zažádat o duplikát ID karty prostřednictvím emailu skoleni@letnany-airport.cz. Za ztrátu ID karty a vystavení jejího duplikátu Vám bude účtován poplatek ve výši 500 Kč. Vč. DPH.


JIŽ NEJSEM UŽIVATELEM LETIŠTĚ A NECHCI BÝT

Pokud již nejste aktivním uživatelem a neplánujete aktivity na letišti LKLT, jste povinen nám vrátit neprodleně Vaši ID KARTU. Tato povinnost Vám přímo vyplývá z Bezpečnostního programu Ministerstva dopravy. Pokud stávající ID kartu do 30. dubna nevrátíte, jsme nuceni tuto skutečnost oznámit ÚCL jako porušení pravidel Bezpečnostního programu. Takové porušení je pak ze strany ÚCL sankciováno v odpovídající výši dle Leteckého Zákona č. 49/1997 Sb.


POPLATKY

Výroba karet a absolvování testu a dalšího příslušenství je zpoplatněno podle následujícího ceníku:

ID KARTA

200 Kč nebo 8 € / ks

TEST (BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ)

550 Kč nebo 22 €

OBAL NA KARTU

20 Kč nebo 0,8 € / ks

ŠŇŮRKA NA KRK

75 Kč nebo 3 € / ks

KLIPSA

20 Kč nebo 0,8 € / ks

ÚPRAVA FOTOGRAFIE

50 Kč nebo 2 €

POPLATEK ZA ZTRÁTU KARTY

500 Kč nebo 20 €

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poplatku za vydání ID karty jsou zproštěny osoby, které mají ID kartu vydanou od 1.6.2018 do 31.12.2018 včetně. Těmto držitelům bude karta vydána zdarma výměnou za původní ID kartu. Tito držitelé však musí také povinně absolvovat test (bezpečnostní školení). Bez splnění této podmínky nebude vydán žádný nový ID průkaz.


PLATNOST

Platnost nově vydané ID karty je 4 roky. Před touto dobou budete automaticky upozorněni 30 dní předem na blížící se konec platnosti ID karty. Karta má platnost ode dne jejího vydání. První vydání karty je shodné s datem úspěšně absolvovaného prvního testu.

Platnost testu je 2 roky a počítá se ode dne úspěšného absolvování testu v Terminálu 1 letiště Letňany. Na konec platnosti testu budete automaticky upozorněni 30 dní před koncem platnosti testu.


KONTAKTY

Pro další informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu skoleni@letnany-airport.cz nebo na telefonu 702 185 744 v provozní době stanoviště Letňany.