Přílety, odlety

Vzhledem k tomu, že Letiště Praha Letňany leží v řízeném prostoru třídy C a D, jsou přílety a odlety možné jen za oboustranného radiového spojení AFIS LKLT 120,335 MHz a MTWR Kbely 120,880 MHz.

PŘÍLETY

Pro vstup do vzdušného prostoru MCTR Kbely (120,880 MHz) a dále na LKLT je nutné dodržet vstupní body MIKE, LIMA, UNIFORM a ROMEO.
Tři minuty před těmito body volejte MTWR Kbely (120,880 MHz) a dále postupujte podle instrukcí.
Odpovídač na palubě je výhodou.

Bližší specifikace v PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

ODLETY

Při odletu z LKLT postupujte podle pokynů dispečera AFIS. Je možná aktivace FPL a nebo jeho ukončení přes stanoviště AFIS LKLT.
Před provozní dobou a po provozní době Letiště Praha Letňany zůstává odpovědnost za odlet a přílet na veliteli letadla, který udržuje spojení na 120,880 MHz a postupuje podle pokynů LSLPS Kbely.
Odpovědnost provozovatele letiště za bezpečnost leteckého provozu začíná a končí stanovenou provozní dobou letiště (případně dobou vyžádanou uživatelem letiště, jak je uvedeno ve VFR příručce).

Žádost o provedení hraniční kontroly

Kapitán letu v rámci General Aviation musí před odletem z nebo do České republiky zaslat na ŘSCP letový plán a údaje o cestujících v rozsahu – jméno, příjmení, státní příslušnost a číslo cestovního dokladu. Tyto informace předá kapitán letadla pomocí zabezpečené webové aplikace na adrese https://rscpapli.policie.cz nejpozději v době, kdy bude na Řízení letového provozu podávat letový plán a kdy bude žádat o start nebo přistání na všech mezinárodních letištích v České republice.
Výše uvedené informace nemusí podávat kapitáni (velitelé) letadel Armády České republiky a ozbrojených sil NATO.
V případě poruchy serveru, neobdrží-li kapitán letadla automatickou odpověď na svou, ve formuláři uvedou e-mailovou adresu, do doby 8 hodin před odletem letadla, zašle kapitán požadované informace na faxové číslo ŘSCP + 420 974 841 085.

RADY PRO BEZPROBLÉMOVÝ PŘÍLET A ODLET

Přílet

  1. Dodržujte při příletu vstupní body MCTR Kbely
  2. Vaše radiostanice musí být v pořádku
  3. Letiště LKLT má RWY – tráva, 1000 m severně od betonové dráhy Kbely
  4. z bodu MIKE udržujte kurz cca 230° – pozor na sestupovou osu dráhy 24 do Kbel

Odlet

  1. Postupujte podle pokynů dispečera AFIS LKLT. Doporučujeme přímo si domluvit na stanovišti AFIS další postup pro odlet. Zde si můžete aktivovat váš FPL či případně ho podat nebo zrušit.
  2. Vždy po vzletu dodržujte protihlukové postupy

letový okruh_900x636