Pouštění draků v okolí letiště

30.9.2021

Zákaz pouštění draků 500m od plotu letiště. Výjimkou je jedině část lesoparku severozápadně dětského hřiště “LETADLO” s výškovým omezením 30 metrů. Toto omezení se může kdykoli měnit v závislosti na bezpečnostních incidentech. Draci a všechna létající zařízení musí zůstat uvnitř zelené oblasti.

Pouštění draků, RC modelů a kajtů v blízkém okolí letiště je zakázáno

Prosím, respektujte výstražné tabule s těmito symboly, které jsou umístěny na oplocení letiště. Jsou tam umístěny z důvodu bezpečnosti leteckého provozu letiště.

Aktuelles

Concerts in 2022

CROSS-BORDER FLIGHTS – PROCEDURES

Transponder A/C or MODE S in MCTR and MTMA Kbely

Flights in Schengen area – instructions (Valid until 30th of June)

Emergency procedure due to the spread of COVID-19.

Metallica Worldwired Tour

read more