Letiště Letňany

Letiště Praha Letňany patří mezi nejstarší česká letiště a pro českou leteckou historii má jedinečný význam. S tímto letištěm jsou spojeny nejvýznamnější osobnosti československého a českého letectví, ale i nejdůležitější letecké továrny a instituce. Už v roce 1910 se na dnešním letišti v Letňanech a v jeho okolí odehrávaly první úspěšné aviatické produkce v Praze. Na lety prvního českého aviatika Jana Kašpara přišlo podívat první den 30 000, druhý den skoro 60 000 lidí.

Transport Kašparova letounu Bleriot XI na místo startu_900x513

Vznikem republiky v roce 1918 nastává zlatá éra rozvoje letectví v celém Československu a v Praze právě na tomto místě, které dalo základ později největšímu leteckému regionu ve střední Evropě. Výhodná pozice Vysočansko-letňanských plání nedaleko hlavního města dala postupně vzniknout třem letištím nedaleko od sebe. V pozdější době by se daly označit jako vojensko-tovární letištní komplex Letňany, tovární letiště koncernu Škoda – Avia Čakovice a vojensko-civilní mezinárodní letiště ve Kbelích, které vzniklo v roce 1918. To po šesti letech neustálého rozvoje již kapacitně nestačilo vojenské, tovární, zkušební a zároveň mezinárodní civilní letecké dopravě a dalo tak vzniknout v roce 1924 dalšímu letišti v Letňanech. V roce 1937 se přesunula z Kbel i civilní doprava na nově zbudované mezinárodní letiště v Praze Ruzyni.

Od roku 1923 se v Letňanech postupně vybudoval komplex letecké továrny Letov, později se sem přesouvá Vojenský letecký ústav studijní (dnes VZLÚ) a ke konci 30. let je komplex rozšiřován koncernem ČKD o další leteckou továrnu Praga. Hlavně díky úspěchům letadla Praga E.114 Baby se letecké oddělení ČKD stalo zavedeným výrobcem cvičných, sportovních a později i vojenských letounů, které byly známé i za hranicemi Československa.

Po okupaci Českých zemí v březnu 1939 převzaly německé zbrojní koncerny a Luftwaffe celou letištní i výrobní kapacitu této oblasti. V letech 1940 a 1941 bylo rozhodnuto masivně rozšířit výrobní kapacity všech místních leteckých továren. Dochází tedy k druhému velkému zlomovému období rozvoje tohoto leteckého trojúhelníku. Spolu s původními hangáry z letiště Kbely zde byl zbudován komplex nových hangárů pro finální montáž a zalétávání nově vyrobených letadel.

Výroba letadel Arado Ar 96 ve Flugzeugwerke Letov, A. G. Prag-Letnian

Celá oblast Letňan i Kbel byla vzhledem k masivní letecké výrobě několikrát cílem velkého ničivého bombardování spojeneckým letectvem, zejména na jaře 1945. I přesto všechny tyto hangáry stojí na Letišti Praha-Letňany do dnešních dnů a tvoří unikátní komplex budov dokumentujících historii našeho leteckého průmyslu. Po druhé světové válce převzal nově obnovený letecký průmysl všechny zbudované továrny po okupační výrobě a bylo pokračováno ve výrobě převzatých letadel pro československou armádu i civilní letectví.

Velký úder místní letecké výrobě dalo centrálně plánované hospodářství, které přišlo po komunistickém převratu v roce 1948. Jako první skončilo nařízením s leteckou výrobou ČKD, skončil i samostatný vývoj a výroba celých letounů společnosti Letov, která byla ostatně přejmenována na Rudý Letov. Továrna Aero byla přestěhována na počátku 50. let do obce Vodochody i z důvodu rozšíření výroby proudových letounů Mig-15. V šedesátých letech končí výroba letadel v Avii. Nově přicházejí sportovní letci (Svazarmovci) a zakládají zde Aeroklub Letňany. Jediný z původních zakladatelů letiště v Letňanech zůstal Výzkumný a zkušební letecký ústav, který až do 70. let prováděl na letišti zkoušky dvou legendárních letounů L-29 Delfín a L-39 Albatros.

Drak letounu Aero L-39 Albatros behem lámacích zkoušek ve VZLÚ_900x603

Bouřlivý rozvoj moderních technologií souvisejících s letectvím po druhé světové válce určil směřování našeho letiště do budoucnosti a zařadil jej mezi letiště limitované délkou rozjezdové dráhy 860 metrů.

V roce 2007 bylo letiště v Letňanech převzato majetkově britskou investiční společností ve správě své české pobočky Sky Invest Technology Prague. Od tohoto období se začíná datovat nový masivní rozvoj letiště. V roce 2010 přejímá vlastní provozování letiště dceřiná společnost Letiště Praha Letňany s.r.o. a dohání investiční zanedbanost. Vzniká nová věž, s velkým finančním nákladem je opravena již nevyhovující vzletová a přistávací dráha, zaveden kamerový a vstupní systém, obnoveno původní oplocení a kompletně zrekonstruován areál parkoviště s příjezdovými branami. Dalším důležitým investičním krokem byla rekonstrukce původního zkušebního střeleckého hangáru – dnes LSSP. Letiště Letňany se tak stalo vstupní branou do Prahy pro české i zahraniční návštěvníky.

Leave a Reply