Letiště Letňany

Vzhledem k tomu, že Letiště Praha Letňany leží v řízeném prostoru MCTR Kbely a CTR Ruzyně, jsou přílety a odlety možné jen za oboustranného radiového spojení mezi posádkou letadla a stanovištěm Letňany na kmitočtovém kanálu 120,335 anebo MTWR Kbely 120,880 (mimo provozní dobu stanoviště Letňany, dále viz letištní řád – postupy pro přílet mimo provozní dobu).

PŘÍLETY

Pro vstup do vzdušného prostoru MCTR Kbely (120,880) a dále do TRA GA Letňany (jsou-li aktivní) je možné přes prostor TRAGA 1E (vstupní bod Kostelec nad Labe) na frekvenci Letňany Radio a nebo je nutné dodržet vstupní body MIKE, LIMA, UNIFORM a ROMEO přes MCTR Kbely.
Tři minuty před těmito body volejte MTWR Kbely (120,880) a dále postupujte podle instrukcí ATC.
Odpovídač na palubě je povinný.

CELÝ TEXT VE VFR PŘÍRUČCE PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

ODLETY

Při odletu z LKLT postupujte podle pokynů osoby poskytující informace na stanovišti Letňany. Je možná aktivace FPL a nebo jeho ukončení přes stanoviště Letňany.
Před provozní dobou a po provozní době stanoviště Letňany zůstává odpovědnost za odlet a přílet na veliteli letadla, který udržuje spojení na 120,880 a postupuje podle pokynů LSLPS Kbely.
Odpovědnost provozovatele letiště za bezpečnost leteckého provozu začíná a končí stanovenou provozní dobou stanoviště Letňany.

RADY PRO BEZPROBLÉMOVÝ PŘÍLET A ODLET

Přílet

  1. Dodržujte při příletu vstupní body MCTR Kbely a nebo Kostelec n Labem v případě aktivního prostoru TRAGA 1E.
  2. Vaše radiostanice musí být v pořádku.
  3. Letiště LKLT má RWY – tráva, 1000 m severně od betonové dráhy Kbely.
  4. z bodu MIKE udržujte kurz cca 230° – pozor na sestupovou osu dráhy 24 do Kbel.

Odlet

  1. Postupujte podle pokynů dispečera na stanovišti Letňany. Doporučujeme přímo si domluvit na stanovišti Letňany další postup pro odlet. Zde si můžete aktivovat váš FPL či případně ho podat nebo zrušit.
  2. Vždy po vzletu dodržujte protihlukové postupy.

 

Žádost o provedení hraniční kontroly

Velitel letu v rámci General Aviation musí před odletem z nebo do Schengenského prostoru vyplnit žádost na této adrese.

Žádost se podává jednotlivě, zvlášť na odlet a na přílet, a to nejméně 28 hod. předem v provozní době letiště na info@letnany-airport.sh12w3.esports.cz.
Doporučujeme si vždy telefonicky ověřit, zda vaše žádost byla úspěšně doručena a schválena policií.

Celní kontrola je na osobním vyžádání. Pro podrobnosti o pasovém a celním odbavení na tel. +420 702 185 744 nebo tel. +420 725 912 020

Dále je nutné vyplnit na ŘSCP letový plán a údaje o cestujících v rozsahu – jméno, příjmení, státní příslušnost a číslo cestovního dokladu. Tyto informace předá velitel letadla pomocí zabezpečené webové aplikace na adrese https://rscpapli.policie.cz nejpozději v době, kdy bude na Řízení letového provozu podávat letový plán a kdy bude žádat o start nebo přistání na všech mezinárodních letištích v České republice.
Výše uvedené informace nemusí podávat kapitáni (velitelé) letadel Armády České republiky a ozbrojených sil NATO.
V případě poruchy serveru, neobdrží-li velitel letadla automatickou odpověď na svou, ve formuláři uvedou e-mailovou adresu, do doby 8 hodin před odletem letadla, zašle velitel letadla požadované informace na faxové číslo ŘSCP + 420 974 841 085.