Letiště Letňany

REGISTRACE (VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE)

Abyste se po letišti mohli pohybovat bez doprovodu, je nutné zajistit si vlastní ID kartu pro vstup

Odkaz pro vyplnění elektronického formuláře je ZDE.

Po úspěšném vyplnění registračního formuláře se Vám v levém horním rohu zobrazí text „Registrace uložena“.

Po schválení registrace pracovníkem letiště Vám přijde potvrzovací email.

V případě, že se Vám nepodaří úspěšně vyplnit formulář, obraťte se na nás prostřednictvím emailu skoleni@letnany-airport.cz

Fotografie nahrávejte pouze pasového formátu, jiné formáty nebudou akceptovány. Brýle na fotografii jsou přípustné pouze u osob, které tuto skutečnost mají zapsanou v řidičském průkazu pro výkon řízení. Čepice, šály ani jiné pokrývky hlavy nejsou akceptovány, stejně jako mnohobarevné pozadí nebo fotografie pořízené jako autoportrét (selfie). Taktéž není možné pořízení fotografie prostřednictvím zaměstnanců společnosti Letiště Praha Letňany, s.r.o. Fotografie při nahrávání do registračního formuláře je možné ořezat a také změnit rozlišení. V případě, že potřebujete pomoci s nahráváním nebo skenováním fotografie pasového formátu prostřednictvím pracovníka společnosti Letiště Praha Letňany, bude tento úkon zpoplatněn částkou ve výši 50 Kč vč. DPH.

Výběr rozsahu vstupu (zón) pohybu po letišti volte v případě, kdy nevíte, která zóna znamená jaký rozsah, možnost A+B+C.

Důvod pro vstup uveďte pokud možno co nejvíce stručný. Například INSTRUKTOR nebo PILOT, případně ZAMĚSTNANEC atd.

Vyplněním formuláře a jeho odeslání považujeme za závaznou objednávku pro vydání nové ID karty (trvalého oprávnění) a přihlášky na test zaměřeného na ověření znalostí z Letištního řádu, výňatku Bezpečnostního programu provozovatele letiště LKLT a VFR příručky (LKLT).


REGISTRACE TERMÍNU TESTU

Po schválení registrace pracovníkem Letiště Praha Letňany, s.r.o. není nutné si termín rezervovat, test lze splnit kdykoli během provozní doby letiště v Terminálu 1. 

TEST (BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ)

Po vyplnění registračního formuláře a schválení žádosti pracovníkem Letiště Praha Letňany, s.r.o. obdržíte email s dalšími instrukcemi, především jak se přihlásit na test který bude každý žadatel absolvovat v Terminálu 1 letiště Praha Letňany ve vybraném termínu.

Studijní materiály jsou ZDE školení neprobíhá na letišti Letňany a každý uživatel si materiály musí projít a nastudovat sám.

Výsledný test obsahuje 21 otázek a je potřeba zodpovědět pro absolvování testu minimálně 17 otázek správně. Test je vyhodnocen ihned po vyplnění testu zájemcem o ID kartu (trvalé oprávnění). Absolvování testu nezabere více než 10-15 minut, přičemž 20 minut je limit pro jeho absolvování. V případě, že se Vám nepodaří úspěšně absolvovat test, máte jeden náhradní pokus v ceně. Pokud se Vám ani na tento pokus nepodaří absolvovat test, musíte absolvovat jiný termín konání testu.


VYDÁNÍ KARTY

Nová ID karta (trvalé oprávnění) Vám bude vydána pouze za podmínky předložení a vrácení původní ID karty a úspěšného absolvování testu v terminálu 1 letiště Letňany. Původní kartu odevzdáte na Recepci v Terminálu 1 před konáním testu. Nové karty jsou vyráběny přímo na Recepci v Terminálu 1 a kartu obdržíte ihned po úspěšném absolvování testu.


NÁVŠTĚVNICKÉ KARTY

Žádost o nové karty GUEST (dříve VISITOR) je možné pouze v případě odpovědných osob za leteckou společnost. Odpovědnou osobou je například jednatel letecké společnosti nebo osoba, která je jednatelem zplnomocněna na základě písemné plné moci. (Nemusí být úředně ověřena). Tyto žádosti posílejte na email skoleni@letnany-airport.cz s počtem karet, které žádáte vydat. Návštěvnická karta je určena pouze pro osoby v doprovodu držitele platné ID karty (trvalého oprávnění). Není možné používat kartu GUEST pro vstup na letiště a pohyb po letiště bez doprovodu držitele platné ID karty (trvalého oprávnění). V opačném případě se jedná o porušení pravidel Bezpečnostního programu a Letištního řádu LKLT. Karty GUEST budou zdarma vyměněny uživatelům, kteří vrátí karty VISITOR. Cena za vydání nové karty bude účtována podle platného ceníku, tj. 200 Kč.


ODPOVĚDNOST DRŽITELE KARTY

Za držitele ID karty (trvalého oprávnění) odpovídá letecká společnost u které uživatel na letišti působí a se kterou má společnost Letiště Praha Letňany, s.r.o. uzavřený smluvní vztah. Pokud je uživatel majitelem letadla nebo nepůsobí u žádné letecké společnosti, může s ním být uzavřena tzv. smlouva o užívání ID karty, přičemž držitel ID karty je plně odpovědný sám za sebe. Žadatel, který žádá o vydání ID karty (trvalého oprávnění) pro působení u letecké společnosti (pilot, zaměstnanec, nájemce letadel, instruktor apod.) musí takovou žádost doložit souhlasem odpovědné osoby letecké společnosti, že za tuto osobu ručí. Tento souhlas nebo potvrzení může odpovědná osoba odeslat emailem na adresu skoleni@letnany-airport.cz.


ZTRÁTA NOVĚ VYDANÉ ID KARTY

Byla Vám vydána již nová ID karta, kterou jste ztratil? Nové školení absolvovat nemusíte, avšak je Vaší povinností nám tuto skutečnost co nejdříve oznámit a zažádat o duplikát ID karty prostřednictvím emailu skoleni@letnany-airport.cz. Za ztrátu ID karty a vystavení jejího duplikátu Vám bude účtován poplatek ve výši 500 Kč. Vč. DPH.


JIŽ NEJSEM UŽIVATELEM LETIŠTĚ A NECHCI BÝT

Pokud již nejste aktivním uživatelem a neplánujete aktivity na letišti LKLT, jste povinen nám vrátit neprodleně Vaši ID KARTU. Tato povinnost Vám přímo vyplývá z Bezpečnostního programu Ministerstva dopravy. Pokud stávající ID kartu nevrátíte, jsme nuceni tuto skutečnost oznámit ÚCL jako porušení pravidel Bezpečnostního programu. Takové porušení je pak ze strany ÚCL sankciováno v odpovídající výši dle Leteckého Zákona č. 49/1997 Sb.


POPLATKY

Výroba karet a absolvování testu a dalšího příslušenství je zpoplatněno podle následujícího ceníku:

ID KARTA

200 Kč nebo 8 € / ks

TEST (BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ)

550 Kč nebo 22 €

OBAL NA KARTU

20 Kč nebo 0,8 € / ks

ŠŇŮRKA NA KRK

75 Kč nebo 3 € / ks

KLIPSA

20 Kč nebo 0,8 € / ks

ÚPRAVA FOTOGRAFIE

50 Kč nebo 2 €

POPLATEK ZA ZTRÁTU KARTY

500 Kč nebo 20 €

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


PLATNOST

Platnost nově vydané ID karty je 4 roky. Před touto dobou budete automaticky upozorněni 30 dní předem na blížící se konec platnosti ID karty. Karta má platnost ode dne jejího vydání. První vydání karty je shodné s datem úspěšně absolvovaného prvního testu.

Platnost testu je 2 roky a počítá se ode dne úspěšného absolvování testu v Terminálu 1 letiště Letňany. Na konec platnosti testu budete automaticky upozorněni 30 dní před koncem platnosti testu.


KONTAKTY

Pro další informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu skoleni@letnany-airport.cz nebo na telefonu 702 185 744 v provozní době stanoviště Letňany.