Současnost

Letiště Praha Letňany je veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště kde jsou poskytovány informace známému provozu stanovištěm Letňany. Nabízí dvě travnaté přistávací a vzletové dráhy. V rámci České republiky je unikátní tím, že leží v těsné blízkosti stanice metra. Díky tomu a strategické poloze 9 kilometrů od centra města je perfektní vstupní branou do hlavního města pro letadla všeobecného letectví.

Vedle svého primárního účelu je variabilita využití prostoru obrovská. Letiště je využíváno pro kulturní akce, především pro open air koncerty. Hangáry nabízejí zajímavý prostor pro komornější akce či eventy. V areálu se nachází také offroad dráha, kde je možné vyzkoušet řidičské schopnosti v terénu.

Provozovatelem letiště je Letiště Praha Letňany, s.r.o.

Národní přírodní památka

Národní přírodní památka Letiště Letňany byla ustavena k 1. červnu 2005 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 184/2005 Sb. o vyhlášení Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na travnaté ploše letiště Letňany.

Rozloha NPP činí 75,17 ha

Provoz letiště syslům nevadí. Naopak jim vyhovuje udržování nízké travnaté plochy, která umožňuje syslovi vizuální kontakt s ostatními členy kolonie a především mu dává možnost zpozorovat blížícího se predátora. Navíc je v oploceném areálu neohrožuje volné pobíhání psů.

Letiště Praha Letňany je součástí projektu Péče o vybrané lokality výskytu sysla obecného v ČR v roce 2015.

Kromě sysla obecného se v letňanské lokalitě vyskytuje také vzácný malý chrobák z čeledi Skarabidae (Onthophagus vitulus). Jeho larvy i dospělí jedinci se potravně úzce specializují pouze na syslí trus, a tak jsou na syslovi závislí.