Poplatky


Přistávací poplatky (Ceník v účinnosti od 2.1.2020)

Ultralehká letadla

300 Kč nebo 12 €

Letadla do 2t

400 Kč nebo 16 €

Za každou další započatou tunu MTOW

200 Kč nebo 8 €

Pozn: Historická letadla do roku výroby 1950 jsou osvobozeny od placení přistávacích poplatků. V případě pravidelných příletů si však Letiště Praha Letňany vyhrazuje možnost účtování poplatků i konkrétním historickým letadlům.


Parkovací poplatky

Parkování na ploše letiště

300 Kč nebo 12 € / den

Parkování na ploše letiště
letadlo nad 4 tuny

500 Kč nebo 20 € / den

Pozn: První tři hodiny parkování na ploše letiště zdarma

První den se počítá den mezi 00:00-23:59, tzn- stání na ploše přes noc je 600 Kč, resp. 1 000 Kč.


Poplatky za hangárování

Ultralehká letadla

850 Kč nebo 34 € / den

Letadla do 2t

1100 Kč nebo 44 € / den


Poplatky za použití letiště cestujícími

Cestující

100 Kč nebo 4 €

Pozn: Dva členové posádky (pilot a copilot) jsou z poplatku osvobozeni, za cestující jsou v tomto případě považovány až třetí a další osoby
(tj: 3 osoby na palubě = 1 x 100 Kč).


Celní a pasové odbavení posádek a cestujících při letu mimo území EU a Schengenský prostor (nevztahuje se na domovské provozovatele letiště Letňany)

Cestující

250 Kč nebo 10 €

Pozn: Cena se počítá za každého cestujícího a pilota zvlášť
(tj: 3 osoby na palubě = 3 x 250,00Kč)

Při písemném zrušení odbavení cestujících méně než 12 hodin před uskutečněným odbavením, si provozovatel nárokuje uhrazení částky v plné výši dle původní objednávky této služby.

Pokud dojde k písemnému zrušení odbavení 12 a více hodin před plánovaným odbavením, provozovatel letiště si nenárokuje žádné poplatky za zrušení této objednávky.


Služba mimo provozní dobu letiště

Odbavení mimo provozní dobu stanoviště Letňany

400 Kč nebo 16 € za každou započatou hodinu

Pozn: Přílet nebo odlet mimo provozní dobu stanoviště Letňany musí být nahlášen min. 12h předem. Pokud nebude na základě hlášení vydáno letištěm písemné povolení k přistání nebo odletu mimo provozní dobu stanoviště Letňany, nebude takové přistání nebo odlet povolen!
Při povoleném příletu nebo odletu mimo provozní dobu stanoviště Letňany se platí poplatky v době 08:00-09:00 LOC jako v provozní době stanoviště Letňany.

Tato služba se vztahuje na celní i pasové odbavení mimo provozní dobu stanoviště Letňany a to i pro smluvní uživatele Letiště Praha Letňany, s.r.o.


Služba – Doprovod osob

Doprovázení osoby, která není držitelem ID průkazu

400 Kč nebo 16 € za každých započatých 30 minut

Pozn. Doprovázení osoby po letišti se myslí doprovázení osoby, která není držitelem letištního ID průkazu pracovníkem Letiště Praha Letňany, s.r.o. z veřejné části do neveřejné části a pobyt v této části. Př. doprovod k letadlu do neveřejné části letiště z veřejné části.

Po dohodě s provozovatelem letiště tato služba může být bez poplatku.

Poplatky spojené s využitím letiště se hradí ihned po přistání na letišti v Terminálu 1 letiště Praha Letňany.
Neuhrazení těchto poplatků se považuje za nerespektování pokynů provozovatele letiště Praha Letňany.


Poplatky spojené se systémem ID karet

ID KARTA

200 Kč nebo 8 € / ks

TEST (BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ)

550 Kč nebo 22 €

OBAL NA ŠŇŮRKU

20 Kč nebo 0,8 € / ks

ŠŇŮRKA NA KRK

75 Kč nebo 3 € / ks

KLIPSA

20 Kč nebo 0,8 € / ks

ÚPRAVA FOTOGRAFIE

50 Kč nebo 2 €

POPLATEK ZA ZTRÁTU KARTY

500 Kč nebo 20 €

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


Platby lze provádět v hotovosti nebo platebními kartami:

penize