Letiště Letňany

Provozovatelem této webové stránky www.letnany-airport.cz stejně jako webové stránky www.uzivatel.letnany-airport.cz („Stránka“) je Letiště Praha Letňany s.r.o. (dále jen „Společnost)“, IČO 246 78 350 se sídlem Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha 9.

Aby tyto Stránky správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do Vašeho zařízení, tak jako tak činí i většina provozovatelů internetových stránek. Pro účely ochrany soukromí se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie, které mohou při návštěvě internetových stránek automaticky shromažďovat dostupné údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o Vašich aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek. Jednotlivé prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vašem počítači zablokovat. V takovém případě však bude funkcionalita těchto stránek omezena. Na Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

§ Relační cookies:

Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

§ Permanentní cookies:

Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Společnost nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách

CHROME

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs   

FIREFOX

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

INTERNET EXPLORER

https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

GOOGLE MAPS A YOUTUBE

Internetové stránky mohou být propojeny se službou Google Maps. Kromě přihlašovacích údajů je společnosti Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „GOOGLE“), odesílána i Vaše IP adresa. Příslušné zásady ochrany soukromí Google jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=policies.

Na Internetových stránkách mohou být v režimu rozšířeného soukromí zahrnuta videa ze serveru YouTube. Při návštěvě stránky jsou společnosti Google, coby provozovateli YouTube, odesílány následující údaje:

* IP adresa;
* konkrétní adresa stránky;
* odeslaný identifikátor prohlížeče;
* systémové datum a čas připojení; a
* již existující soubory cookies, které mohou být použity pro přesnou identifikaci vašeho prohlížeče.

Soubory cookies a tagy pixelů jsou použity pro přizpůsobení reklam a výsledků vyhledávání pouze tehdy, když je video přehráno. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Google může obdržet dodatečné informace o souborech cookies, které jste již uložili. Míra, do které jsou tyto soubory cookies společnosti Google odeslány, je námi neovlivnitelná. Za toto shromažďování a zpracování dat je odpovědná společnost Google.