Letiště Letňany

Zákaz pouštění draků 500m od plotu letiště. Výjimkou je jedině část lesoparku severozápadně dětského hřiště „LETADLO“ s výškovým omezením 30 metrů. Toto omezení se může kdykoli měnit v závislosti na bezpečnostních incidentech. Draci a všechna létající zařízení musí zůstat uvnitř zelené oblasti.

Pouštění draků, RC modelů a kajtů v blízkém okolí letiště je zakázáno

Prosím, respektujte výstražné tabule s těmito symboly, které jsou umístěny na oplocení letiště. Jsou tam umístěny z důvodu bezpečnosti leteckého provozu letiště.