Letiště Letňany

Prostor letiště Praha Letňany je veřejným vnitrostátním a neveřejným mezinárodním letištěm, což z něj dělá prostor podléhající národnímu bezpečnostnímu programu, kterým se musí řídit pohyb osob i vozidel. Na každém letišti je nejdůležitější letový provoz a jeho bezpečnost, a proto podle závazných pravidel musí být všechna letiště (bez výjimky, včetně těch nejmenších) oplocena. Letiště Praha Letňany je také 24 hodin denně monitorováno kamerovým systémem.

Každý, kdo se pohybuje uvnitř areálu letiště, musí být podle platné legislativy vybaven platnou identifikační kartou vydanou provozovatelem letiště (zde existuje výjimka pro letové posádky a cestující, u kterých je ovšem jejich identifikace ošetřena jiným způsobem).

Pro žádost o vstup na letiště kontaktujte info@letnany-airport.sh12w3.esports.cz

Výjimkou jsou veřejné akce typu Den Letiště Letňany, koncerty nebo privátní akce v pronajatých prostorách Letiště Praha Letňany, které se řídí pravidly danými během konkrétního eventu.

Výstražné tabule, se kterými se můžete na Letišti Praha Letňany setkat:

Rozdělení prostor letiště

cedule

Leave a Reply