Letiště Letňany

V letištním řádu se změnil bod 5.9, ve kterém je nové ustanovení pro použití letiště mimo provozní dobu stanoviště AFIS. Záměrem je zajistit stejnou míru bezpečnosti na letišti v této době jako v provozní době stanoviště AFIS, předejít situacím, kdy se na letišti pohybují neznámé osoby, které se navíc nemohou dostat z letiště a zajistit bezpečnost letového provozu. Uživatelé, kteří mají s provozovatelem letiště uzavřen smluvní vztah, mají na jejich základě ošetřeny tyto situace individuálně.

Další změna (bod 1.13) se týká vymezení provozní doby stanoviště AFIS. Operativně se však provozní doba poskytování služby AFIS může dle potřeb měnit. Tyto změny jsou předem zveřejňovány na webových stránkách letiště a také na facebookovém profilu.

Poslední změna letištního řádu v bodě 1. 20 doplňuje specifikaci požárního zařízení v podobě nového přívěsu, který je umístěn vedle věže.

Nový letištní řád LKLT platí od 3. července 2016