Letiště Letňany

Na každém letišti je nejdůležitější letový provoz a jeho bezpečnost. Proto podle závazných pravidel musí být všechna letiště (bez výjimky, včetně těch nejmenších) oplocena. Letiště Praha Letňany je také 24 hodin denně monitorováno kamerovým systémem.

[box_pravy]

Vnějšími hranicemi ČR se rozumí také mezinárodní letiště na území ČR určené pro lety, jejichž místo odletu, mezipřistání nebo příletu není na území smluvního státu.

[/box_pravy]

Z důvodu zvýšeného provozu na letišti je návštěvníkům, kteří nemají nic společného s letovým provozem, umožněna prohlídka areálu letiště pouze po předchozí domluvě. Každý, kdo se pohybuje uvnitř areálu letiště, musí být podle platné legislativy vybaven platnou identifikační kartou vydanou provozovatelem letiště (zde existuje výjimka pro letové posádky a cestující, u kterých je ovšem jejich identifikace ošetřena jiným způsobem).

Prostor letiště Praha Letňany je veřejným vnitrostátním a neveřejným mezinárodním letištěm, což z něj dělá prostor podléhající národnímu bezpečnostnímu programu.

VEŠKERÁ PRAVIDLA NALEZNETE V LETIŠTNÍ ŘÁDU LKLT:

LETISTNIRAD

no kite

Pouštění draků, RC modelů a kajtů v okolí letiště je zakázáno

Prosím, respektujte výstražné tabule s těmito symboly, které jsou umístěny na oplocení letiště. Jsou tam umístěny z důvodu bezpečnosti leteckého provozu letiště.

Chápeme obyvatele přilehlých sídlišť a rodinných domů, že si chtějí se svými dětmi pustit draka, nebo zkusit zalétnout nový
RC model, případně si zadovádět se svým kajtem, ale pokud toto nebude nahlášeno na Letiště Praha Letňany, tak ohrožujete bezpečnost civilního letectví a někdy i svůj život. Více informací a mapka na této stránce

Stačí zavolat na tel: 286 581 340 (stanoviště Letňany) a dispečer vám rád poradí, kde se budete bez problémů pohybovat.

Další výstražné tabule, se kterými se můžete na Letišti Praha Letňany setkat

Rozdělení prostor letiště

cedule

Všeobecné pokyny pro dodržování bezpečnostních pravidel na LKLT

  1. Podle vyhlášky MD ČR 410/2006 Sb. v neveřejném prostoru B a C je přísný zákaz vstupu s nebezpečnými předměty, zbraněmi, zákaz vstupu se zvířaty, zákaz manipulace s ohněm, zákaz kouření (kromě vyhrazených míst v prostoru B) a zákaz vstupu osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných látek. Dále je zakázán vjezd do prostoru B a C motocyklům, čtyřkolkám a jiným jednostopým vozidlům včetně jízdních kol, volný pohyb na kolečkových bruslích nebo na koloběžkách, skateboardech, jízda na segway a podobných zařízení a v zimních měsících jízda na lyžích a saních. Zodpovědnost za dodržování pravidel bezpečnosti v těchto prostorech mají všechny osoby, které se v těchto prostorech nacházejí, včetně odborného doprovodu.
  2. Zákaz fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů bez předešlého souhlasu provozovatele letiště. Výjimku mají nájemci letiště LKLT, kteří mohou fotografovat a pořizovat audiovizuální záznamy pouze pro vlastní potřebu.
  3. Každá osoba, která je držitelem ID, nesmí vpustit do prostoru B a C žádnou druhou osobu, nebo osoby, které nemají platnou ID a to bez ohledu na to, zda je to osoba (osoby) známá či nikoliv.
  4. Všichni uživatelé letiště LKLT a klienti jsou povinni používat pro vstup do prostoru B malou branku pro pěší G1A, která se otvírá ID kartou. Je zakázáno používat vjezdovou bránu, která je určena pro vjezd vozidel.
  5. Svévolné poškozování nebo neodborná manipulace s bezpečnostními systémy instalovanými na LKLT bude pokutováno – viz Bod 10.
  6. Všechny prostory (veřejný, A, B, C) jsou chráněny kamerovým systémem (24HRS)
  7. Zákaz pouštění draků, padáků, RC letadel nebo jiných zařízení v okruhu 500 m od umístěné výstražné tabule.
  8. Každý provozovatel letecké činnosti a personál letiště LKLT je povinen dodržovat ve všech publikovaných prostorech bezpečnostní předpisy podle Letištního řádu LKLT a je osobně zodpovědný za jejich dodržování.
  9. Hlavní brána G1 se uzavírá ve 2300 místního času. Po uzavření hlavní brány pohyb osob na letišti LKLT pouze se souhlasem provozovatele.
  10. Porušení „Pravidel pro pohyb osob a vozidel na letišti LKLT“ bude pokutováno provozovatelem Letiště Praha Letňany s.r.o. částkou ve výši až 10000,- Kč.

Leave a Reply