Letiště Letňany

Stanoviště Letňany

1. května – 2. října

09:00 – 19:00 LOC


3. října – 30. dubna

09:00 – 17:00 LOC

Pozn. V průběhu měsíce dubna a října může být provoz letiště operativně prodloužen do 1800 LOC v závislosti na počasí a hustotě provozu. Sledujte NOTAM.


Provozní doba je přizpůsobena potřebám uživatelů letiště LKLT a může být upravena podle jejich potřeb s tím, že nebude ohrožena bezpečnost civilního letectví a nebudou narušeny postupy pro snižování hluku na letišti a v jeho okolí.

Poplatky spojené s odbavením mimo provozní dobu stanoviště Letňany naleznete zde.

V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH DOPORUČUJEME PILOTŮM TELEFONICKÝ DOTAZ NA STAV RWY. Odklízení sněhu z dráhových systémů se neprovádí.

telephone +420 286 581 340

Leave a Reply