Letiště Letňany

Záměr vybudovat na pozemcích Letiště Praha Letňany novou městskou čtvrť prezentoval vlastník v roce 2020. Již v té době bylo zřejmé, že jde o běh na dlouhou trať, který musí být realizován citlivě k okolním částem Prahy. Ačkoli projekt postupuje kupředu, mediální zkratky o blížícím se uzavření letiště zásadně předbíhají budoucí události.

Při pohledu na území mezi Letňany, Prosekem a Kbely je zřejmé, že provoz letiště čelí tlaku rozrůstající se metropole. Kde byly před 100 lety pole, jsou dnes hustě osídlená území. Vlastník Letiště Praha Letňany vnímá realitu rozvoje hlavního města. Je zřejmé, že provoz letiště všeobecného letectví v hustě osídleném severovýchodním cípu Prahy není dlouhodobě udržitelný.

S ohledem na tuto realitu, po diskusi s městskými částmi i magistrátem hlavního města a ve spolupráci s odborníky na urbanismus je připravován koncept moderní městské čtvrti, která přispěje k dlouhodobě udržitelnému rozvoji celého širšího území.

„V průběhu uplynulých čtyř let jsme hledali názorové průniky s představiteli Prahy a přilehlých městských částí. Diskutovali jsme detailně varianty, jak by mohlo území v budoucnosti vypadat, protože nedílnou součástí změny je velmi úzká spolupráce na participaci nejenom s okolními městskými částmi, ale rovněž s ostatními investory působícími v těchto městských částech. Ještě ale nejsme ve fázi, kdy bychom byť jen plánovali uzavření letiště,“ komentoval současnou situaci Vladislav Minář, jednatel Letiště Praha Letňany.

Rádi bychom uklidnili piloty, majitele letadel i klienty leteckých škol, že se v areálu Letiště Letňany ještě zdaleka nestaví. Letiště je v provozu a vlastník investuje nemalé prostředky do jeho rozvoje.