Letiště Letňany

Po téměř ročních přípravách bude od 14.7.2022 k dispozici nový prostor TRAGAKBLT1E.

Tento prostor bude sloužit jako alternativa k výstupnímu bodu Mike. Piloti přilétávající a odlétávající z/do LKLT tedy mohou přes nový prostor TRAGA1E odletět do neřízeného prostoru třídy G bez nutnosti přechodu na frekvenci Kbely Věž a vstupu do MCTR Kbely.

Jako doporučený vstupní bod do prostorů TRAGA byl vybrán splav na Labi severovýchodně města Kostelec nad Labem ( 50 13 24 N 014 35 46 E – ve výšce maximálně 2000 ft AMSL)
Pozor, nad splavem je sestupová osa ILS 28 LKVO ve výšce 2500ft AMSL!

Další variantou je trasa LKLT – severně SLZ plochy Borek.

Postupy:

  • Odlet z LKLT přes TRAGA1E (Kostelec/Borek) je možný pouze na spojení s Letňany Radio 120,335. Pokud pilot nenaváže spojení se stanovištěm poskytování informací Letňany, MUSÍ navázat spojení se stanovištěm Kbely Věž 120,880 a postupovat dle pokynů MTWR Kbely.
  • Přílet do LKLT přes TRAGA1E (Kostelec/Borek) je možný pouze na spojení s Letňany Radio 120,335. Pokud pilot nenaváže spojení se stanovištěm poskytování informací Letňany před vstupem do prostoru TRAGA1E, MUSÍ navázat spojení se stanovištěm Kbely Věž 120,880 minimálně 3 minuty před vstupem do CTR a pokračovat přes vstupní bod Mike.
  • Prostory TRAGA 1N,1S a 1E jsou vždy aktivovány současně.
  • Odlet přes TRAGA 1E není kapacitně omezen.
  • Odlet přes body Mike, Lima, Uniform a Romeo bude probíhat s 3 minutovými rozstupy.
  • Všechna letadla musí být vybavena odpovídačem, a nebo let bez odpovídače zkoordinovat předem.