Letiště Letňany

Vážení uživatelé letiště LKLT,

od 1. ledna 2019 dojde k omezení využívání vzdušného prostoru, který spadá do gesce stanoviště AFIS v průběhu služby AFIS. Tyto prostory jsou v letištním řádu popsány jako LT2, LT3, LT4, LT5 a Letňany Display. Od následujícího roku v těchto prostorech nebude na vyžádání poskytována služba AFIS, ale bude zde poskytovat službu stanoviště MTWR Kbely a APP Praha dle platného rozdělení vzdušného prostoru.

V praxi to znamená, že v prostoru s vertikálním profilem od 2 000 AMLS bude poskytovat službu MTWR Kbely a APP Praha, není možné žádat o Koordinaci stanoviště AFIS jako doposud. Vzhledem k velmi nízkému počtu takových žádostí by toto omezení nemělo mít žádný bezprostřední vliv na provoz na LKLT.

V rámci revizí Koordinačních dohod mezi jednotlivými stanovišti se připravuje obnovení provozu ve vybraných prostorech pod gescí stanoviště AFIS LKLT v průběhu roku 2019. Aktuálně zůstává v platnosti tzv. „Prostor Letňany“, který je standardně využíván pro běžnou letovou činnost.

O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

 

Pro více informací nás kontaktujte na email: info@letnany-airport.sh12w3.esports.cz

 

 

LKLT