OPATŘENÍ NA LETIŠTI VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI

Upozorňujeme posádky letadel, že hranice České republiky mohou být překračovány pouze a jedině z letiště Václava Hlava. Toto platí pro přílety a odlety všech letadel, která mají v úmyslu překročit hranice ČR.Toto omezení platí v důsledku vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR v rámci šíření nemoci COVID-19. Více informací naleznete na stránkách:https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspxwww.mdcr.cz

AKTUALIZACE LETIŠTNÍHO ŘÁDU, STANOVIŠTĚ LETŇANY

Dne 2. ledna 2020 nabývá účinnosti letištní řád LKLT, a to v souvislosti s přechodem ze služby AFIS na poskytování informací známému provozu. Nejvýznamnější změnu představuje změna volacího znaku, kdy se nově bude používat:LETŇANY RADIO, na místo dosavadního LETŇANY INFO. Další novinkou je vznik prostorů TRA GA, konkrétně: TRA GA Letňany 1N TRA GA Letňany […]