AFIS

Certifikace stanoviště AFIS proběhla v červenci 2014. Od 6. srpna 2014 je Letiště Praha Letňany certifikované stanoviště s volací znakem „LETŇANY INFO“. Certifikaci provedl Úřad pro civilní letectví ČR.

Poskytované služby:

Letová informační služba (AFIS)
– letištní informační služba
– pohotovostní služba
Meteorologická služba

Telefonní kontakt: +420 286 581 340

Dispečer AFIS je přímo odpovědný za poskytování letištní letové informační, meteorologické a pohotovostní služby známému provozu letadel na letišti a v informační zóně Letiště Praha Letňany. Není oprávněn vydávat jakákoliv letová povolení nebo zákazy. Pokud je nutné odvrátit nebezpečí, které ohrožuje bezprostředně bezpečnost leteckého provozu přímo na letišti nebo v informační zóně LKLT, může dispečer AFIS vydat příkaz nebo zákaz přímo se dotýkající dané situace.

Dispečeři AFIS LKLT komunikují česky a anglicky

AFIS