Stanoviště Letňany

Od 2. ledna 2020 jsou na LKLT poskytovány stanovištěm Letňany s volací znakem „LETŇANY RADIO“ informace známému provozu. Za tímto účelem byly zřízeny prostory TRA GA Letňany 1N a TRA GA Letňany 1S, které jsou zároveň prostory RMZ.

Poskytované služby:

Poskytování informací známému provozu v TRA GA LETŇANY

Plnění leteckých pohonných hmot

Telefonní kontakt: +420 286 581 340

Osoba poskytující informace je přímo odpovědná za poskytování informací známému provozu letadel na letišti a v TRA GA jsou-li aktivní. Není oprávněn vydávat jakákoliv letová povolení nebo zákazy. Pokud je nutné odvrátit nebezpečí, které ohrožuje bezprostředně bezpečnost leteckého provozu přímo na letišti nebo v TRA GA Letňany, může dispečer vydat příkaz nebo zákaz přímo se dotýkající dané situace.

Osoby poskytující informace na LKLT komunikují česky a anglicky

AFIS