Letiště Letňany

Dne 2. ledna 2020 nabývá účinnosti letištní řád LKLT, a to v souvislosti s přechodem ze služby AFIS na poskytování informací známému provozu. Nejvýznamnější změnu představuje změna volacího znaku, kdy se nově bude používat:
LETŇANY RADIO,
na místo dosavadního
LETŇANY INFO. Další novinkou je vznik prostorů TRA GA, konkrétně:

TRA GA Letňany 1N

TRA GA Letňany 1S

Odkaz na aktualizaci letištního řádu najdete ZDE:

Odkaz na opatření obecné povahy ÚCL k prostorům najdete ZDE: