Letiště Letňany

Upozorňujeme posádky letadel, že hranice České republiky mohou být překračovány pouze a jedině z letiště Václava Hlava. Toto platí pro přílety a odlety všech letadel, která mají v úmyslu překročit hranice ČR.
Toto omezení platí v důsledku vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR v rámci šíření nemoci COVID-19.

Více informací naleznete na stránkách:
https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx
www.mdcr.cz