Letiště Letňany

Letiště Praha Letňany dlouhodobě zdokonaluje svůj bezpečnostní systém. Opodstatněnost zaváděných opatření, která se v některých případech setkala s kritikou a odporem, bohužel potvrzují události ve světě. Především nedávné teroristické útoky v Paříži ukazují, že je potřeba striktně dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a jejich neustálé zlepšování na základě nařízení a zákonů ČR. Letiště Praha Letňany, mezinárodní letiště s druhým největším, a stále rostoucím, počtem pohybů letadel v republice po Letišti Václava Havla v Ruzyni, je jednou ze vstupních bran do Schengenského prostoru. I proto je bezpečnost jednou z hlavních priorit.

Nebezpečí ale nehrozí jen ze zahraničí. Dokládá to například situace z konce letošního srpna, kdy na letišti došlo k vniknutí do plátěného hangáru s následným vážným poškozením jednoho letounu. Tento trestný čin nyní vyšetřuje Policie ČR a díky monitorovacímu systému na letišti má k dispozici záznamy z inkriminované noci. Tyto zahraniční i domácí události posilují snahy provozovatele Letiště Praha Letňany o další zdokonalování bezpečnostního systému, který slouží a bude sloužit k ochraně uživatelů letiště a majetku letiště i jeho nájemců.

„Uvítáme konstruktivní kritiku a konkrétní návrhy na zlepšení bezpečnosti či obecně fungování letiště. Ale důrazně upozorňuji, že je potřeba dodržovat platný letištní řád, aby bylo možné bezpečnostní rizika v maximální možné míře eliminovat,“ řekl Petr Kříž, ředitel Letiště Praha Letňany. „Letos jsme v souladu s Národním bezpečnostním programem zavedli systém ID karet, a proto vyžadujeme, aby všechny osoby pohybující se po letišti nosili viditelně ID kartu s vyznačením prostor, do kterých jsou oprávněny vstoupit. Pokud to není dodrženo, přistupujeme k pokutám. Není to nařízení, kterým bychom chtěli komplikovat naším uživatelům situaci, ale naopak jím chceme nastolit řád a zvýšit bezpečnost. I proto vyzývám k dodržování tohoto konkrétního, ale i všech dalších nařízení vyplývajících z letištního řádu,“ dodal Kříž.