Letiště Letňany

Z důvodu přechodu na nové kmitočtové dělení bude Letiště Praha Letňany používat od 30.3.2017 0:00 UTC nový přídělený kmitočtový kanál 120,335. Jelikož stanoviště LKKB, v jehož MCTR se Letiště Letňany nachází, přešlo na nové kmitočtové dělení a s tím spojený nový kmitočtový kanál již minulý rok, všichni piloti a provozovatelé, mající v úmyslu přílet na Letiště Letňany, nebo průlet MCTR Kbely, museli umístit do svých letounů radiostanice s možností dělení 8,33 kHz.

Nyní ovšem přechází na nový kanál Letiště Letňany. Pravidla pro přílet a odlet zůstavají stejná, to znamená letadlům nemající možnost naladit kanál s roztečí 8,33 kHz nebude umožněn vstup do MCTR LKKB ani pokračování do Letňan. Používání nového kanálu se starou radiostanicí umožňující dělení pouze 25 kHz není a nebude možné. Všem proto doporučujeme předělat nákoleníky, předpřipravené navigační štítky a do paměti pomalu dostávat nový kmitočtový kanál, který začneme používat spolu s novým dělením stejně jako postupně zbytek Evropy.